We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Hållbarhetsredovisningen beskriver företagets hållbarhetsinitiativ ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Essity publicerar en hållbarhetsredovisning varje år. 

Hållbarhetsredovisningen och årsredovisningen bör ses som en helhet, där information kan lämnas antingen i en av redovisningarna eller, där det är lämpligt, i båda. Ett exempel är koncernledningen som det endast kort hänvisas till i hållbarhetsredovisningen men som har en mer detaljerad beskrivning i årsredovisningens avsnitt för bolagsstyrning.

De miljömässiga och sociala uppgifterna som redovisades avser kalenderåret 2016. De angivna siffrorna överensstämmer med relevanta redovisnings- och konsolideringsprinciper, i enlighet med principerna i de finansiella redogörelserna.

Läs hållbarhetsredovisningen för 2016

Contacts

Per Brattberg

Sustainability Reporting Director

per.brattberg@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 58