We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.6 (+1.9 SEK) on 02-Dec-2020 14:09

Select region


Global Site


Vi publicerade nyligen vår tredje integrerade års- och hållbarhetsredovisning, som speglar hur djupt inbäddat hållbarhet är i vår verksamhet. Som en vidareutveckling av detta har vi nu släppt den tredje versionen av "Vårt hållbarhetsarbete i korthet", som ger en översikt av hållbarhetsarbetet på Essity.