We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


I ”Vårt hållbarhetsarbete i korthet” diskuterar Essitys vd och koncernchef Magnus Groth tillsammans med hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist kring bolagets hållbarhetsarbete och utmaningar. Den innehåller även texter om hur Essity arbetar med vår vision, våra mål och vårt arbete för att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I publikation kan du även läsa om:

  • Ansvarsfulla inköp
  • Resurseffektiv produktion
  • Hållbara lösningar
  • Affärsetik och mänskliga rättigheter
  • Hållbarhetsmål och utfall
  • Samhällsengagemang
  • Uppnådda mål och utmärkelser 

”Vårt hållbarhetsarbete i korthet” finns tillgänglig för nedladdning på följande språk: