We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 304.3 (+0 SEK) on 17-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Girl blowing dandelion seeds

Essity följer strikta krav och procedurer för att säkerställa att allt material i företagets produkter är säkert för konsumenterna, medarbetarna och miljön.

Vi har upprättat en global hållbarhetsnivå för våra produkter för att försäkra oss om deras säkerhet vid den avsedda användningen. Vår globala leverantörsstandard innehåller krav på kvalitet och produktsäkerhet, samt miljömässiga och sociala krav, och Essity har ett nära samarbete med sina leverantörer för att se till att dess höga standarder uppfylls.

De kemikalier som används vid tillverkningsprocessen hanteras under strikta kontroller och potentiell exponering för anställda, kunder och miljön utvärderas. Endast kemikalier som möter Essitys stränga säkerhetskrav väljs ut. De regler som är mest relevanta för oss gäller produktsäkerhet, medicinsk utrustning, material i kontakt med livsmedel, kemiska ämnen, kosmetika, biocidprodukter och elektronik.

Essity övervakar utvecklingen av alla relevanta bestämmelser och vi försäkrar oss om att alla våra produkter är säkra både för miljön och för människor.

Contacts

Jennie Andersson

R&D Manager, Product Safety

Direkt: +46 31 746 13 79