Vi har upprättat en global hållbarhetsnivå för våra produkter för att försäkra oss om deras säkerhet vid den avsedda användningen. Vår globala leverantörsstandard innehåller krav på kvalitet och produktsäkerhet, samt miljömässiga och sociala krav, och Essity har ett nära samarbete med sina leverantörer för att se till att dess höga standarder uppfylls.

De kemikalier som används vid tillverkningsprocessen hanteras under strikta kontroller och potentiell exponering för anställda, kunder och miljön utvärderas. Endast kemikalier som möter Essitys stränga säkerhetskrav väljs ut. De regler som är mest relevanta för oss gäller produktsäkerhet, medicinsk utrustning, material i kontakt med livsmedel, kemiska ämnen, kosmetika, biocidprodukter och elektronik.

Essity övervakar utvecklingen av alla relevanta bestämmelser och vi försäkrar oss om att alla våra produkter är säkra både för miljön och för människor.