Skogscertifiering (FSC® och PEFC™ CoC*)

FSC_C003255_100_None_Portrait_WhiteOnGreen_r_YImNXR.jpegEssity är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade hygien- och hälsoprodukter och efterfrågan ökar ständigt inom båda dessa områden.

Vi arbetar med skogscertifieringssystem som efterfrågas av kunder och stöds av viktiga intressenter. Förutom FSC® kräver vissa kunder produkter som är certifierade enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™).

* Chain of Custody

Miljöcertifiering (ISO 14001 och EMAS)

Essity använder ISO 14001 och EMAS (EU:s system för miljöledning och miljörevision) som miljöhanteringssystem. Ett stort antal produktionsenheter är certifierade enligt ISO och/eller EMAS. Företaget kommer att fortsätta sitt program för sina återstående anläggningar vid ytterligare förvärv.

Kvalitetscertifiering (ISO 9001)

ISO 9001 är det viktigaste kvalitets- och hanteringssystemet som används på Essity. Standarden har många fördelar och har visat sig förbättra försäljningen och kvaliteten samt möta kundkraven och förbättra kundnöjdheten.

Hälsa och säkerhet i arbetet (OHSAS 18001 och ISO 45001)

Essity följer den internationella standarden OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) och ISO 45001 för att säkerställa att enhetliga processer används över hela koncernen och att våra enheter kontinuerligt förbättrar arbetet med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. OHSAS 18001/ISO 45001 specificerar kraven för en organisations system för hantering av hälsa och säkerhet.

För mer information om Essitys certifieringssystem se icke-finansiell not H15.