Skogscertifiering (FSC® och PEFC™ CoC*)

FSC_C003255_100_None_Portrait_WhiteOnGreen_r_YImNXR.jpegEssity är världens största leverantör av FSC-certifierade hygien- och hälsoprodukter och efterfrågan har ständigt ökat inom båda områden.

Vi arbetar med skogscertifieringssystem som efterfrågas av kunder och stöds av viktiga intressenter. Förutom FSC® kräver vissa kunder produkter som är certifierade enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™).

* Chain of Custody

Miljöcertifiering (ISO 14001 och EMAS)

Essity använder miljöhanteringssystem ISO 14001 och EMAS (EU:s system för miljöledning och miljörevision). Ett stort antal produktionsenheter är certifierade enligt ISO eller/och EMAS. Företaget kommer att fortsätta sitt program för sina återstående anläggningar och vid ytterligare förvärv.

Kvalitetscertifiering (ISO 9001)

ISO 9001 är det viktigaste kvalitets- och hanteringssystemet som används på Essity. Standarden har många fördelar och har visat sig förbättra försäljningen och kvaliteten samt möta kundkraven och förbättra kundnöjdheten.

Hälsa och säkerhet i arbetet (OHSAS 18001)

Essity implementerar den internationella standarden OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) för att säkerställa att enhetliga processer används över hela koncernen och att våra enheter kontinuerligt förbättrar arbetsplatsens hälsa och säkerhet. OHSAS specificerar krav på organisationens arbetshälso- och säkerhetshanteringssystem.