We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.9 (+1.1 SEK) on 27-May-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity redovisar hållbarhetsinformation i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för GRI Reporting Standards: Core i en integrerad Års- och hållbarhetsredovisning.

Utformningen av redovisningen har skett i enlighet med GRI:s principer, vilket innebär att innehållet bestäms av de frågor som är mest väsentliga för Essity och för dess intressenter samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten. Av utrymmesskäl görs i flera fall hänvisning till denna webbplats för ytterligare och fördjupad information.

Nedan finner ni utförlig information om Essitys:

Väsentlighetsanalys

En utförlig redogörelse för samtliga 21 områden som ingick i undersökningen finns i Essitys Väsentlighetsanalys.

Positionspapper

Essity har tagit fram så kallade positionspapper där bolaget utvecklar sin syn på följande områden: djurförsök, nedspolningsbara produkter, genetiskt modifierad organism (GMO), palmolja, mjukpappersfiber och triklosan (biocid).

Samhällsengagemang

Exempel på Essitys samhällsengagemang finns under Essentials Initiative-sektionen.

Läs Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 (pdf)

Digital engelsk version av Års- och hållbarhetsredovisningen 2018

AR18-Covershot-Compilation-SWE-2880x1300.jpg

Contacts

Per Brattberg

Sustainability Reporting Director

per.brattberg@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 58

Richard Torgerson

Sustainability Communications Director

Richard.torgerson@essity.com
Direkt: 08 788 52 05