We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 223.8 (-2.1 SEK) on 23-Jan-2019 17:29

Select region


Global Site


Års- och hållbarhetsredovisning 2017 för Essity beskriver bolagets övergripande mål och strategier samt årets resultat

Ambitionen är att beskriva verksamheten ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Redovisningen omfattar Essitys lagstadgade hållbarhetsrapport enligt kraven i ÅRL. Redovisning har upprättats i enlighet med GRI Reporting Standards: Core. Den utgör även Essitys Communication on Progress (COP) till FN:s Global Compact.

Läs Essitys Års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Contacts

Per Brattberg

Sustainability Reporting Director

per.brattberg@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 58

Richard Torgerson

Sustainability Communications Director

Richard.torgerson@essity.com
Direkt: 08 788 52 05