We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 281.1 (-7.7 SEK) on 15-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity redovisar hållbarhetsinformation i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för GRI Reporting Standards: Core.

Redovisningen har utformats i enlighet med GRI:s principer vilket innebär att innehållet bestäms av de frågor som är mest väsentliga för Essity och för dess intressenter. Innehållet ska också ge en komplett bild av verksamheten. 

Förutom informationen i Års- och hållbarhetsredovisningen finns ytterligare information avseende Essity nedan:  

Väsentlighetsanalys

En utförlig redogörelse för samtliga 21 områden som ingick i väsentlighetsanalysen.

Positionspapper

Essity har tagit fram så kallade positionspapper där vi utvecklar vår syn på följande områden: djurförsök, nedspolningsbara produkter, genetiskt modifierade organismer (GMO), palmolja, mjukpappersfiber och triklosan (biocid).  

Samhällsengagemang

Essity eftersträvar att vara en engagerad samarbetspartner i lokalsamhällen. Läs mer under Essentials Initiative.

Läs Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 (pdf)

Digital version av Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 på engelska.

Contacts

Per Brattberg

Sustainability Reporting Director

per.brattberg@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 58

Richard Torgerson

Sustainability Communications Director

Richard.torgerson@essity.com
Direkt: 08 788 52 05