Essity tar emot många enkäter och uppmanas att delta i många rapporter. Vi försöker svara på alla intressenters frågor så långt det är möjligt men anser att det är viktigt att vara transparent och lämna ut denna information offentligt. Det är därför Essitys omfattande externa information finns i Års- och hållbarhetsredovisningar, Vårt hållbarhetsarbete i korthet och här på essity.com. Med många förfrågningar har vi tyvärr inte möjlighet att kunna besvara alla.

Essitys rapporteringssystem för icke-finansiell data

Essity samlar och redovisar icke-finansiell data från enskilda anläggningar och hela affärssystem. Insamlande gör det möjligt att analysera data över hur företaget förbrukar energi, vatten, transporter och råvaror, samt beräkna avfall och utsläpp. Dessutom är sociala uppgifter såsom säkerhetsuppgifter också en del av systemet.

Den insamlade datan används för internkontroll och övervakning, för extern benchmarking och som ett verktyg för utvärdering av förvärv och större investeringar.

För mer information om Essitys rapporteringssystem för icke-finansiell data

GRI

Vi rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4 Core. GRI-indikatorerna täcker Essitys tillverkningsverksamhet och de flesta kontor men inkluderat inte centraliserade verksamhetsfunktioner. 

Klicka här för GRI-indexet i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning