Vi har tre fokusområden: resurseffektivitet, cirkularitet och välbefinnande. För att våra insatser ska göra riktig nytta så arbetar vi långsiktigt och forskningsbaserat. Vi följer bland annat en konkret plan som stöder Parisavtalet – något bara ett fåtal bolag i världen åtagit sig. Och sedan 30 år tillbaka mäter vi våra produkters miljöavtryck. Livscykelanalyserna omfattar våra produkters och innovationers hela miljöavtryck – från leverantörer och vår egen produktion till material, design och återvinning. Det hjälper oss att göra insatser där de har störst effekt. Självklart jobbar vi också aktivt med FN:s mål för hållbar utveckling.