We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


fluffiber.jpg

Kunder och konsumenter måste lita på att alla fiberbeståndsdelar i en Essity‑produkt har erhållits genom ett ansvarsfullt skogsbruk. Detta är grunden för vårt mål med fiber. För oss är det ytterst viktigt att se till att virkesråvaran som används i företagets verksamhet inte kommer från kontroversiella källor.

Mål

  • Allt nytt träfiberbaserat råmaterial i våra produkter kommer att vara FSC®- eller PEFC-certifierat eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.

Alla som köper produkter från Essity ska känna sig trygga när det gäller råvarans ursprung. Detta inkluderar all träfiber i produkten, inklusive i förpackningen. All nyfiber måste härstamma från ansvarsfullt skogsbruk – skogar som förvaltas under goda arbetsförhållanden och med respekt för den biologiska mångfalden.

All träfiber måste vara certifierad enligt FSC®‑ eller PEFC™‑standarder. Alternativt måste fibern uppfylla kraven enligt FSC Controlled Wood-standarder, vilket innebär att fiberns ursprung har kontrollerats av en oberoende part, till exempel en revisor. Detta gäller även produkter, till exempel förpackningar och moderrullar, som Essity köper från andra leverantörer.

”Konsumentefterfrågan är den definitivt mest styrande faktorn och vi vill kunna erbjuda produkter som vi vet med absolut säkerhet att de tillverkades på ett hållbart sätt”, säger Patrik Isaksson, Vice President, Environmental Affairs, på Essity.