We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Working in factory Mexico

Arbetshälsa och säkerhet är högsta prioritet – ingen ska behöva riskera sin hälsa på arbetet. Vi ägnar samma fokus på den fysiska arbetsmiljön som vi gör för att främja en kultur där säkerheten kommer först.

Mål

  • Vårt mål är att ha noll arbetsplatsolyckor, och vi kommer att minska vår olycksfrekvens med 50 % mellan åren 2014–2020.

  • Alla helägda och gemensamma verksamheter kommer att vara OHSAS 18001‑certifierade senast 2020.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

karin.henrikson@essity.com
Direkt: +46 788 52 26