We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233.8 (+6.1 SEK) on 17-Aug-2018 17:29

Select region


Global site


Essitys mål är specifika, mätbara och tidsbegränsade och representerar milstolpar på vägen mot att uppnå våra ambitioner i vår inriktning på människor. De mål som presenteras är de som vi anser mest relevanta för vår affärsverksamhet och intressenter och framhäver de viktigaste faktorerna för företagets framtida tillväxt.